Marcin Duszek | BIURO POSELSKO-SENATORSKIE OTWARTE
16438
post-template-default,single,single-post,postid-16438,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

BIURO POSELSKO-SENATORSKIE OTWARTE

BIURO POSELSKO-SENATORSKIE OTWARTE

Biuro poselsko-senatorskie z siedzibą w Pałacu Potockich (wejście od pomnika Karola Lipińskiego) zostało otwarte i poświęcone w piątek 27 lutego. – Nie będzie to martwa inicjatywa – zapewniają parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Do korzystania z różnych form pomocy zachęcają wszystkich zainteresowanych mieszkańców Radzynia, powiatów radzyńskiego i ościennych posłowie na Sejm RP Adam Abramowicz i Marcin Duszek oraz senator RP Grzegorz Bierecki.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. Świętej Trójcy koncelebrowaną pod przewodnictwem proboszcza parafii pw. Św. Anny ks. Henryka Ocha. Homilię wygłosił gospodarz miejsca

ks. kan. Andrzej Kieliszek – proboszcz parafii Świętej Trójcy.

Ks. Henryk Och wezwał zebranych do modlitwy za Ojczyznę, Radzyń i błogosławione rządy w naszym mieście. – Módlmy się także za tych, którzy wygnali Boga z naszej Ojczyzny. Prośmy, by w powiecie, gminie, mieście żył Jezus; aby to, o czym z drwiną pisały niektóre media, że Radzyń jest miastem Jezusa, stało się rzeczywistością, było naszą chlubą – mówił w słowie wstępnym do Eucharystii proboszcz parafii Świętej Anny.

Ks. kan. Andrzej Kieliszek w homilii podkreślił konieczność zaangażowania katolików w budowę lepszego świata już tu, na ziemi. – Niektórzy chcieliby funkcję Kościoła sprowadzić tylko do ceremonii, modlitwy , najwygodniej byłoby, gdyby tego, co się dzieje w świecie, w naszym kraju Kościół nie poddawał ocenie moralnej, nie wskazywał rozwiązań. Ale czy tak można? Czy Kościół może sobie na to pozwolić, jeśli chce być wierny swojemu Nauczycielowi, swojemu Mistrzowi?- pytał kaznodzieja. Następnie nawiązał do I czytania Liturgii Słowa. – Człowiek powinien być prawy i sprawiedliwy, kto postępuje według prawa i sprawiedliwości zachowa duszę przy życiu – usłyszeliśmy w I czytaniu z Księgi Ezechiela – przypomniał kapłan. Ks. Andrzej Kieliszek wskazał również, że papież Franciszek uczy, by Kościół motywował ludzi do zmieniania tego świata, by był bardziej przyjazny człowiekowi, żeby już teraz, na tym świecie żyło mu się lepiej, godniej. Przypomniał ewangeliczny cud rozmnożenia chleba, gdy Jezus powiedział do uczniów: Wy dajcie im jeść, wskazując na wielotysięczny tłum ludzi zgromadzony na pustkowiu.

– Trzeba było, by wysupłali kilka ryb i kilka chlebów, by człowiek dał, ile mógł dać, dopiero wtedy jego troskę, wysiłek Jezus uzupełnił swoją boską mocą. Czasem marzymy, by Pan Bóg wszystko za nas załatwił od początku do końca. To jest to pokusa diabelska –diabeł dał propozycję, żeby Jezus przemienił kamienie w chleb. Bożą wolą jest, byśmy pracowali na chleb, potem byśmy sprawiedliwie go dzielili, byśmy wspierali najsłabszych, najbardziej bezradnych, zadbali o tych, którzy nie potrafią o siebie zadbać. Do tego nas wzywa, zaprasza Jezus Chrystus: do działania na rzecz dobra. Człowiek w to dzieło musi się włączyć

Jezus wzywa nas, byśmy angażowali się w przekształcanie tego świata – bezpośrednio przez działanie na rzecz dobra, pracę, służbę, czy pośrednio – przez to, że wybierzemy właściwych ludzi na właściwe stanowiska, że będziemy popierali, nagłaśniali działalność takich placówek jak biura poselskie czy senatorskie, gdzie człowiek ze swymi problemami może pójść, poseł je pozbiera, by mówić o tym w parlamencie, żeby potem mogło to być przeformowane na odpowiednie ustawy, żeby wszystkim żyło się lepiej. Nie możemy się od tego dystansować, nie możemy się od tego wyzwolić, do tego wzywa nas Jezus, do tego wzywa nas Ewangelia – mówił proboszcz kościoła pw. Świętej Trójcy. Wyraził nadzieję, że otwierane i poświęcane biuro nie będzie martwym podmiotem, ale miejscem, gdzie potrzebujący pomocy człowiek będzie mógł zdobyć potrzebne informacje, obronę, fachową pomoc.

Na zakończenie Mszy św. sprawowanej za Ojczyznę ks. Henryk Och przypomniał, że w parafii pw. Świętej Anny każdego 10 dnia miesiąca podczas wieczorowej Mszy św. trwa modlitwa za Ojczyznę ( godz. 17.00 w sezonie jesienno-zimowym, godz. 18.00 wiosną i latem).

Po Mszy św. odbyło się poświęcenie i otwarcie biura poselsko-senatorskiego w Radzyniu.

Poświęcenia dokonał ks. kan Andrzej Kieliszek. On też jako pierwszy przecinał wstęgę, następnie otwarcia dokonywali: ks. Henryk Och, burmistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek, poseł na Sejm RP Adam Abramowicz, poseł na Sejm RP Marcin Duszek, dyrektor biura senatorskiego Senatora RP Grzegorza Biereckiego – Robert Gmitruczuk, burmistrz Miasta Łuków Dariusz Szustek, wójt Gminy Radzyń Wiesław Mazurek, przewodniczący NSZZ „Solidarność“ Oddział w Radzyniu Podlaskim Jerzy Bednarczyk, przewodniczący „Solidarności“ Rolników Indywidualnych Grzegorz Mazurek, oraz przedstawiciel mieszkańców.

Po przecięciu wstęgi poseł Adam Abramowicz przypomniał słowa z homilii, że biuro nie może być martwe, zapowiedział, że tu będzie możliwość uzyskiwania porad prawnych czy bezpośrednich interwencji, gdy ktoś będzie miał kłopoty z urzędem. – Zapraszamy także po to, by rozmawiać o Polsce – mówił parlamentarzysta.

– Otwarta została nowa karta w historii naszego miasta. Wasza obecność jest tu bardzo potrzebna – mówił burmistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek – ponieważ walka o Polskę cały czas trwa – o Polskę wymarzoną przez naszych ojców i dziadów. Jesteśmy na dobrej drodze. Będziemy wam pomagać, drodzy przyjaciele – parlamentarzyści i liczymy na waszą pomoc, bo wasza grupa może bardzo wiele dobrego uczynić dla Polski. Chodzi o normalność, uczciwość, prawdę, prawo i sprawiedliwość.

Okazją do wymiany poglądów, bieżących informacji było spotkanie na herbacie w sali parafialnej. Poseł Marcin Duszek przypomniał, że w sobotę odbędzie się konferencja o programie kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz o strategii partii dotyczącej wsparcia przed wyborami. Dodał również, że biuro, choć dziś otwarte, już pełniło swą rolę, gdyż udzielane były porady prawne. Zapowiedział, że biuro spełni jeszcze jedną rolę: – Z powodu braku sformalizowanych struktur PiS będzie miało za cel scalenie środowiska PiS tam, gdzie struktury partii się załamały. Idziemy walczyć o Polskę – zapowiedział poseł Duszek. We wtorek o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie środowisk związanych z PiS.

 Biuro będzie też nastawione na pomoc w rozwoju gospodarczym Radzynia. Będę pomagał burmistrzowi, także radzyńskim przedsiębiorcom – zapowiedział poseł Adam Abramowicz – członek parlamentarnej Komisji Infrastruktury i Gospodarki. – Wiem, że Jerzemu Rębkowi leży na sercu rozwój gospodarczy miasta. Ma rację, bo jeśli władza centralna nie jest w stanie zapewnić naszym dzieciom warunków godnego życia i jest tak ogromna emigracja, to nadzieja we władzy samorządowej. – Zdradził bez ujawniania szczegółów, że rozmowy już trwają.

– Trzeba pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość potrafi dobrze, godnie i oszczędnie gospodarować mieniem powierzonym – kontynuował poseł Abramowicz i przytoczył sprawę solarów w powiecie radzyńskim. – Burmistrz Jerzy Rębek jest atakowany za to, że zrywa projekt, podczas gdy jego decyzja podyktowana jest troską o budżet – pieniądze pochodzące z podatków.

Jerzy Rębek w odpowiedzi zdradził, że jedną z pierwszych dobrych informacji, jakie otrzymał pełniąc funkcję burmistrza był telefon od Adama Abramowicza z informacją o przedsiębiorcy zainteresowanych działalnością w Radzyniu. – Prowadzimy działania w tym kierunku, chcemy być skuteczni – mówił Jerzy Rębek dodając, że jest to koniecznością, gdyż trwa walka o Polskę. Także w Radzyniu, czego przykładem był niewybredny atak na piątkowej sesji Rady Miasta na prawnika miasta dr. Przemysława Czarnka – wybitnego znawcę prawa, o dużym dorobku naukowym. Nieprzeciętna agresja, to dowód, że przeciwnicy mają powody do niepokoju (inf. o prawniku miasta na naszej stronie http://radzyninfo.pl/aktualnosci/radzyn/nowy-prawnik-miasta-radzyn-podlaski/

Następnie głos zabrał Dariusz Szustek – burmistrz Miasta Łuków wraz z Ryszardem Szczygłem – byłym sekretarzem struktur powiatowych PiS-u, obecnie sekretarzem miasta Łuków, który w konkursie na to stanowisko wygrał z byłym wiceburmistrzem Radzynia. Włodarz sąsiedniego miasta zachęcał do pracy nad rozbudowywaniem struktur PiS w powiecie radzyńskim.

Wójt Gminy Radzyń Wiesław Mazurek zaapelował o szeroką współpracę między parlamentarzystami a samorządowcami – także w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich. – Andrzej Duda to godny kandydat na Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – stwierdził W.Mazurek.

Robert Gmitruczuk – kierownik biura senatora Grzegorza Biereckiego Andrzeja Dudę określił słowami: – To jedyny kandydat, który ma siłę, chęć i wolę działania dla dobra Polski, by w naszym kraju działo się jak najlepiej.

Jako ostatni przemawiał przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski. – W Radzyniu mieliśmy przykrą sytuację jesienią ubiegłego roku, gdy struktury PiS działały przeciwko kandydatowi PiS na urząd burmistrza. Mieszkańcy mimo to poparli naszego kandydata, który także ma większość w Radzie Miasta. 

Zaapelował o to, by we współpracy z parlamentarzystami, sąsiednimi samorządami włączać się w tworzenie i rozbudowę lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.

Taką okazję da spotkanie zapowiedziane na wtorek 3 marca w biurze poselskim, na którym spotkają się przedstawiciele PiS z Ulana, Kąkolewnicy, Wohynia i Radzynia.

Jak zapowiedzieli parlamentarzyści, codziennie w biurze będzie dyżurowała asystentka, w środy będzie przyjmował poseł Marcin Duszek lub kierownik biura Sławomir Bogucki, tego dnia od godz. 13.00 do 15.30 dyżur będzie pełnił również Robert Gmitruczuk – kierownik  biura  senatora Grzegorza Biereckiego. Poseł Adam Abramowicz – osobiście lub przez swego sekretarza Romana Harasimiuka – będzie do dyspozycji interesantów w piątki od godz. 11.00 do 15.30.

 

 

Źródło: radzyninfo.pl